top of page
Artboard 1 copy 6.png

"Ajudem a les empreses a escollir un futur més sostenible a nivell social, econòmic i ambiental"

Entrevista amb Lorena i Esperança, creadores de Kunectors.

1. Qui és Lorena i Esperança? Quin és el vostre paper dins de Kunectors?

Som dues dones que es van conèixer treballant en l’economia social i que ràpidament vàrem veure que kunectàvem amb tots els valors, la manera de fer i la visió que teníem del futur. Vàrem trobar un espai de confiança per poder compartir i va arribar un dia que vàrem decidir créixer i compartir amb altres persones i organitzacions.


Kunectors ens està permetent poder conèixer moltes realitats, aprendre, compartir i generar moltes aliances que generen valor conjunt.

Dins de Kunectors el nostre paper es dirigir i gestionar totes les opcions d’aliança que es poden realitzar per generar impactes positius als territoris.


2. Quin és el vostre propòsit/missió?

Volem ajudar a millorar el present dels territoris i les organitzacions per tal que puguin escollir un futur més sostenible a nivell social, econòmic i ambiental.


3. Què és el Mètode K?

És la manera en la que sovint afrontem aquest propòsit que us explicàvem.

Vam estructurar les passes que seguim en la nostra actuació per fer-ho visible als demés. Es basa sobretot en escoltar i observar per poder consensuar les actuacions d’una manera personalitzada a totes les empreses, organitzacions i persones amb les que desenvolupem projectes, aliances i consultories.

Kunectors treballa per posar en valor allò que ja estan fent les organitzacions i les ajuda a projectar les accions de futur alineades amb els nous compromisos que volen adquirir.


4. Creieu que les noves generacions empresarials tenen un major compromís social?

Creiem que volen fer les coses diferents. Sempre hi ha hagut persones que han tingut compromís amb algun aspecte concret per proximitat o experiència vital i han col·laborat i han fet accions per millorar aquestes àrees amb les que estan sensibilitzades.

Ara potser es vol integrar dins del tarannà i estratègia de l’empresa perquè ja no val sols treballar per generar “producte”; el mercat exigeix saber d’on prové cada element que es fabrica, com es tracta als treballadors i al territori, que es fa amb el recursos i beneficis i a qui es fa suports. Això les noves generacions ho saben, perquè també ho fan i volen obrir-se i ser més transparents amb la seva activitat.


5. Com ha canviat l’escenari de les empreses catalanes davant les exigències dels clients?

Com us comentàvem abans s’estan adaptant als nous requeriments del mercat.

Al principi tot es centrava en oferir qualitat en els productes, poc a poc també en oferir seguretat laboral i drets als treballadors, després en la percepció i acció mediambiental i ara es comença a integrar la Responsabilitat Social dins de l’estratègia de gestió i el dia a dia de cada organització.

Cada vegada hi ha més requeriments en aquest sentit però no sols del mercat i els clients, sinó també de les administracions públiques. Així que el qui no ho fa ara per un motiu potser haurà d’integrar aquesta nova manera de fer per altre tipus de requeriment més administratiu ja que permet ser més competitiu i fer patents els compromisos.


6. Quins són els passos per esdevenir una empresa socialment responsable?

Totes les empreses ja fan accions i d’una manera o altre ja ho són!

És indispensable estar disposats a integrar-la en tota la cadena de valor i en la cultura de l’empresa, ser transparents i implicar-se.

Quan una empresa es marca la fita de ser socialment responsable han de començar per entendre quina és la seva realitat, la seva visió i propòsit i detectant les incoherències. I això es fa consultant a tots els membres de la organització i a tots els grups que en formen part ja siguin externs o interns.


S’ha d’endreçar cada àrea i estructurar els requeriments i particularitats que demanda i saber que ofereixen.


També han d’observar i determinar totes les accions que ja fan i començar a marcar un pla o estratègia i els seus indicadors que els permetin mesurar el valor i impactes de les seves accions.


Consensuar i marcar nous objectius també és important. Que aquests siguin reals i assolibles és vital per anar millorant gradualment i poder-se avançar i adaptar als canvis.

Comunicar els objectius i les accions a tots els grups amb els que tenen relació i implicar a tots els treballadors és molt important per poder fer avenços, sinó no serveix de res.

Després de tot aquest procés de valoració i adaptació estratègica s’ha de començar a realitzar accions amb sentit i coherència que si es fan bé i estan adaptades a la realitat i situació de cada organització facilitarà un augment de competitivitat, poder ser agent actiu, un referent i crear aliances de valor amb altres organitzacions, projectes i agents que sols faran créixer i millorar els territoris.7. Quines accions creieu que seran prioritàries per consolidar projectes de futur? Cap a on creieu que evoluciona?

S’ha de pensar de manera global i actuar de manera local. Totes les accions que no es pensin dins d’aquest marc no tenen futur.

Ningú està aïllat en la seva activitat i s’ha de tenir en compte tots els factors i a tots els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, administracions, localitats, veïns, etc..

Les activitats i accions que involucrin a altres persones, altres realitats i els facin necessaris i els impliqui són les que faran futur. El respecte, la transparència, l’ètica, el compromís i l’adaptació és el futur.

Ara tenim els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l’Agenda 2030 i que fan de guia, permeten articular les accions amb aquesta visió.8. Quines són les principals oportunitats i reptes d’integrar els ODS dins la gestió empresarial?

Integrar de forma transversal un pla de RSE i ODS genera moltes oportunitats i avantatges perquè faciliten ser un agent actiu de canvi no només en la pròpia activitat i a nivell econòmic sinó a també a nivell social i mediambiental i això vol dir ser més competitiu i sostenible.

És cert però que és un repte important que fa que s’hagi de replantejar moltes maneres de fer que han servit fins ara i de vegades costa molt integrar canvis, ser més transparents o obrir vies d’ acció conjunta.

Moltes vegades es percep des de la direcció i gerència com una pèrdua de poder de decisió però integrar aquests objectius, implicar a l’entorn i comunicar-ho bé és tota una oportunitat de renovar les formes dels lideratges i que tothom es senti part d’un projecte que aposta per la sostenibilitat i el futur.


Com a exemples podem dir que en l’eix Econòmica pot ajudar al posicionament en el mercat, a millorar la imatge i reputació de l’empresa, augmentar la competitivitat, a treballar la millora continua i innovació sobre productes i serveis, anticipar-se a les exigències del mercat i l’ administració, incrementar la productivitat,...

Els beneficis que es poden trobar en l’ eix Social estan molt relacionats amb les persones treballadores doncs es pot aconseguir la motivació de la plantilla, incrementar el sentit de pertinença, fomentar l’atracció i retenció de talent, millorar el clima laboral, millorar les relacions amb la comunitat,...

Pel que fa a l’eix ambiental un bon treball amb aquesta àrea pot aportar una reducció de costos associats als consums (energia, aigua, recursos), reducció de costos en la gestió de residus, minimització riscos ambientals, reducció a la contribució al canvi climàtic, economia circular,...

Comments


bottom of page