top of page
Artboard 1 copy 6.png

Què és el mètode STAR: com pot ajudar-me en una entrevista de treball

Durant les entrevistes de treball la persona encarregada de la selecció recull tota la informació possible del candidat/a per a crear un perfil professional. No obstant això, cada vegada és més habitual tenir en compte aspectes personals, capacitats, habilitats i coneixements de la persona entrevistada.

Avui dia, les entrevistes de treball han donat un gir de 180 graus, incorporant noves estratègies per obtenir informació de la persona candidata i un d'ells és el mètode STAR. Aquestes sigles signifiquen Situació, Tasca, Acció i Resultat.


El mètode STAR és una tècnica dissenyada per avaluar comportaments que evidenciïn si la persona candidata té les competències que s'esperen. En altres paraules, aquest model pretén ser una guia per a contestar qualsevol pregunta sobre situacions del passat, tasques realitzades davant de determinades situacions o quines accions va prendre per aconseguir els resultats esperats. La persona candidata pot preparar-se per donar respostes clares i directes amb exemples de la seva vida real.

En aquest mateix sentit, l'entrevistat/da pot preparar-se per donar respostes clares i directes. Oferir exemples de la seva vida real, crear una història fàcil de seguir amb un conflicte laboral i detallar una resolució clara. Per aprofitar aquesta estratègia al màxim, les respostes han de ser sinceres i meditades, sense divagar.


A continuació, detallarem les diferents fases que apareixen:

  • Situació: Quines eren les circumstàncies?, Quina era la major dificultat?

Explica tota la situació amb detalls. Què va passar, quan, on i amb qui. Fes ús de la teva memòria, aporta detalls rellevants i informació interessant.


  • Tasca: Quin era l'objectiu que havies d'aconseguir?, Quin va ser el teu paper?

Descriu què és el que s'esperava de tu davant aquesta situació i relata les mesures que vas prendre per solucionar aquesta situació en concret.


  • Acció: Quines accions concretes vas prendre per enfrontar la situació?

Detalla les accions que vas prendre per obtenir el resultat final i el motiu pel qual vas triar unes i no altres.


  • Resultat: Quin va ser el resultat?, Què vas aprendre?

Resumeix quin va ser el resultat i esmenta tot allò que vas aprendre d'aquesta situació.


Darrere de totes les experiències sempre hi ha un gran aprenentatge. Mitjançant aquesta mena de tècniques es podrà avaluar l'eficàcia conductual, mentalitat, agilitat i resolució davant una determinada situació. D'una banda, proporciona una estructura coherent per a donar respostes amb detall, demostrar el teu desenvolupament laboral i competències adquirides i, en el cas de la persona entrevistadora, li servirà per a realitzar entrevistes objectives.


En conclusió, aquelles preguntes basades en competències tenen molta més validesa predictiva que les preguntes centrades en dades biogràfiques.
Comments


bottom of page