top of page

RESPONSABILITAT SOCIAL

Compromís Connect Ett

A Connect Ett unim talents i ho fem compromesos amb la realitat social. Volem ser part activa i actors de transformació per generar valor conjunt i contribuir al desenvolupament local i global. Per això gestionem la nostra activitat alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També pensem i desenvolupem estratègies i accions per promoure la transformació i millora del medi ambient, per les persones i per les aliances socials.

Responsabilitat Social Corporativa

Com a empresa corresponsable volem transmetre els nostres valors de qualitat i compromís amb accions reals, tot per crear vincles i aliances de valor que facilitin un desenvolupament conjunt. 

 

A Connect Ett treballem generant oportunitats de treball digne amb igualtat de condicions per a totes les persones. Volem facilitar oportunitats que permetin assolir un progrés econòmic, social i tecnològic als territoris que estigui alineat amb les necessitats de cada sector econòmic.

És per això que tenim en compte les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per anar-les incorporant en els nostres processos actuals i futurs. Directament incidim sobre aquests:

ods 2030.png
objectiu1.png
objectiu5.jpeg
objectiu 8.png
objectiu 9.png
E_SDG_Icons_NoText-10.jpeg
objectiu17.jpeg

Les nostres accions

A Connect Ett tenim present 5 eixos diferents per articular accions i gestionar la nostra activitat:

A Connect Ett ajudem a les persones

Estem treballant també per anar incorporant indicadors de mesura econòmics, ambientals i socials que ens permeti generar una cultura corporativa basada en la transparència i la generació de balanços en aquests eixos mesurables. Amb aquestes dades podrem anar ajustant les accions per optimitzar els nostres impactes i així anar contribuint a un desenvolupament efectiu i sostenible.

Eix Social

 • Col·laboració amb entitats socials d'inserció per facilitar oportunitats laborals.

 • Aliances amb empreses i organitzacions pel bé comú dels territoris. 

 • Impuls de projectes d’impacte social als territoris on estem implantats.

 • Creació de programes d’igualtat. 

 • Comunicació transparent i efectiva de la nostra activitat i altres complementàries que poden ser d’interès general.

 • Suport a formacions d’ens locals i públics per l’ orientació laboral de persones en situació d’atur.

 • Promoció del voluntariat i l’acció social entre els treballadors.

Eix Laboral

 • Protecció dels Drets humans per totes les persones que treballen al i pel grup Connect Ett. 

 • Protecció dels Drets laborals, salari digne i pagament de nòmines.

 • Defensa i protecció de la igualtat de gènere.

 • Conciliació laboral i flexibilitat horària.

 • Criteris ètics per la igualtat d’oportunitats en l’accés al treball: sense distinció per edat, sexe, cultura o nacionalitat. 

 • Creació d’entorns laborals inclusius.

 • Cura de la Salut de les persones, revisions mèdiques i protocols preventius. 

 • Formació en prevenció de riscos laborals.

 • Formació específica i continua.

 • Establiment de canals de comunicació accessibles, bidireccionals i efectius amb els nostres grups d’interès.

 • Realització d’enquestes per mesurar la satisfacció laboral.

Eix Ambiental

 • Sistemes de gestió ambiental de consum i reciclatge de tots els residus: paper, tòners, residus de menjar, roba laboral. 

 • Reducció d’envasos i fungibles de plàstic.

 • Som punt actiu de recollida de productes reutilitzables per aportar-la a entitats socials i que tinguin una segon cicle d’utilització.

 • Promovem l’ús de transport públic o compartit.

Eix Econòmic

 • Afavorim la contractació de proveïdors del territori.

 • Prioritzem les aliances amb proveïdors amb propòsits i valors compartits.

 • Establim processos transparents amb els clients.

 • Mantenim compromís amb les dates de pagament.

 • Realització d’enquestes per valorar la satisfacció dels clients i partners.

Eix de Bon govern

 • Protegim la privacitat i protecció dades i la informació.

 • Respectem  la legislació vigent en totes les matèries que guarden relació directa o indirectament amb l’exercici de la nostra professió.

 • Disposem de codi de conducta laboral.

 • Apliquem un protocol d’acollida. 

 • Promovem programes de diàleg amb els nostres grups d’interès.

bottom of page