top of page
Artboard 1 copy 6.png

Consells per preparar el teu CV


Avui en dia el Currículum Vitae és una de les principals eines per trobar feina i donar a conèixer la teva trajectòria professional. Per aquest motiu, és molt important tenir en compte alguns consells abans de preparar el nostre CV.


Què hem de tenir en compte?


 1. Escull una fotografia adequada (mida DNI)

 2. Acompanya les nostres dades personals amb un títol que et defineixi la teva àrea professional

 3. Detalla i organitza cronològicament la teva experiència laboral i la formació acadèmica

 4. Utilitza un llenguatge senzill i fes ús de paraules clau

 5. Explica de manera breu les teves habilitats, idiomes i informàtica

 6. Cuida l'ortografia i la gramàtica

 7. El llenguatge utilitzat en el teu CV ha de ser impersonal

 8. Acompanya el teu currículum amb una carta de presentació

 9. Afegeix quin és el teu objectiu professional

 10. Utilitza frases curtes (què, on i quan)

 11. Sigues honest/a

 12. Destaca informació sobre els teus objectius professionals

 13. Destaca les teves habilitats i competències socials

 14. Afegeix columnes i blocs per distribuir correctament la informació

 15. Si necessites, utilitza una plantilla editable professional

 16. Utilitza una tipografia adequada i llegible

 17. Demana a altres persones que llegeixin el teu CV per detectar possibles errors o incoherències

 18. Adapta el document segons les expectatives de l'empresa (amb honestedat)

 19. Preferiblement 1 o 2 pàgines

 20. Utilitza verbs d'acció per parlar sobre els teus èxits

 21. Actualitza el teu document cada cert temps per evitar informació irrellevant o obsoletaComentários


bottom of page